Ofițerii români din armata habsburgică și implicarea lor în societatea civilă (de la sfârșitul secolului al XVIII-lea până în 1918) /

Romanian Officers in the Habsburg Army and their Involvement in Civil Society (late 18th century to 1918)

UEFISCDI PN-III-P1-1.1-ID-TE-2016-0432

 

Raportul științific al proiectului pentru perioada mai – decembrie 2018 poate fi accesat aici.
The project’s scientific report for the year 2018 can be accessed here.
Raportul științific al proiectului pentru perioada ianuarie – decembrie 2019 poate fi accesat aici.
The project’s scientific report for the year 2019 can be accessed here.
Raportul științific final al proiectului, pentru perioada mai 2018 – aprilie 2020 poate fi accesat aici.
The project’s scientific report for the period May 2018 – April 2020 can be accessed here.

 

Lista actualizată a rezultatelor științifice obținute în cadrul proiectului poate fi consultată mai jos.
The updated list of the project’s scientific results is available below.

 

Cărți / Books

Nicoleta Hegedűs, Csaba Horváth, Vlad Popovici (ed.), Portrete de ofițeri de origine română din armata de honvezi (1868-1918), Cluj-Napoca, Mega, 2020, ISBN 978-606-020-220-2 (sub tipar).

Sandra Hirsch, Ovidiu Iudean, Adrian Onofreiu, Claudia Septimia Sabău, Vlad Popovici (ed.), Bibliografia istorică a Regimentului de graniță nr. 17 si a Țării Năsăudului (sec. al XVIII-lea – 1948), Cluj-Napoca, Mega, 2020, 250 p., ISBN 978-606-020-221-9 (sub tipar).

 

Studii în periodice / Papers in Journals

2020

Sandra Hirsch, Vlad Popovici, The conduct lists of military physicians Dr. Ion Arsenie and Dr. Bucur (Hilarius) Mitrea during the Mexican campaign (1864-1866), in „Romanian Journal of Military Medicine” (submitted for peer-review). (ISI-ESCI, Ulrich, DOAJ)

Sandra Hirsch, Csaba Horváth, Angela Lumezeanu, Vlad Popovici, Digital Framework for the History of the Austrian Military Border in Transylvania. Database documentation and manual, Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Series Digitalia, 2019, no. 2 (accepted for publishing) (CEEOL)

2019

Vlad Popovici, Astra et les officiers roumaines de Transylvanie, avant et immédiatement après la Grande Union (1910-1920), in “Transylvanian Review”, vol. XXVIII, No. 4 (Winter 2019), p. 74-89 (ISI-A&H, ERIH+, SCOPUS, EBSCO)

Vlad Popovici, Officiers et société civile roumaine en Transylvanie (1790-1867), in “Revue Roumaine d’Histoire”, 58, 2019 (accepted for publishing).

Sandra Hirsch, Medicine at the Edge of the Habsburg Territories. Medical Practices and Medical Care in the Banat Military Border (Late 18th Century – Early 19th Century), in “Acta Medico-Historico Adriatica” (in peer-review) (ISI-ESCI, SCOPUS, EBSCO, etc.)

Nicoleta Hegedűs, Jewish students from Transylvania at the Ludovika Military Academy, in “Transylvanian Review”, vol. XXVIII, No. 2 (Summer 2019), p. 105-119 (ISI-A&H, ERIH+, SCOPUS, EBSCO)

Mihaela Mehedinţi-Beiean, From a Multi-Ethnic Empire to a National State: The Contribution of Romanian Officers in the Habsburg Army to the Creation of Greater Romania as Presented by Transylvanian Journalists, in “The Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies”, Vol. 10, Issue 1 (2018), pp. 53-70 (ERIH+, EBSCO, CEEOL, etc.)

2018

Csaba Horváth, Cadrul instituțional al pregătirii ofițerilor militari habsburgici și austro-ungari [The institutional framework for the training of the Austrian-Hungarian army’s officers], in “Revista de Istorie Militară”, 2018, nr. 5-6, p. 30-36 (EBSCO)

Vlad Popovici, ASTRA’s membership in the early 1900s, in “Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Series Historica”, 2018, nr. 2, p. 36-61 (ERIH+, CEEOL)

 

Studii și capitole în cărți / Book chapters

2020

Nicoleta Hegedűs, Studenți de origine română la Academia Militară Ludovika (1883-1918) [Students of Romanian origin at the Ludovika Military Academy], in vol. Ioan Bolovan, Oana Mihaela Tămaș (coord.), 1919 în Europa: război și pace, Cluj-Napoca, Academia Română – Centrul de Studii Transilvane, 2020 (under press).

Vlad Popovici, Astra și ofițerii români din Transilvania, înainte și imediat după Marea Unire (1910-1920) [ASTRA and the Romanian officers before and aftre the Treat Union], in vol. Ioan Bolovan, Oana Mihaela Tămaș (coord.), 1919 în Europa: război și pace, Cluj-Napoca, Academia Română – Centrul de Studii Transilvane, 2020 (under press).

Vlad Popovici, Ofițeri și societate civilă românească în Transilvania (1790-1867) [Officers and Romanian civil society in Transylvania (1790-1867)], in vol. Elitele românești – istorie și genealogie. Omagiu profesorului Mihai Cojocariu, coord. Cristian Ploscaru, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2020 (under press).

2018

Oana Sorescu-Iudean, Vlad Popovici, Patterns of Romanian Women’s Civic and Political Engagement in Nineteenth and Early Twentieth Century Transylvania, in Marta Verginella (ed.), Women, Social Networks, Nationalism, Purdue University Press – West Lafayette (Indiana), 2020 (under press).

Vlad Popovici, The Former Military Border and the Emergence of Civil Society in Transylvania (1851-1918), in Proceedings of the Workshop Borders as a Phenomenon of Modern Central European History, LIT Verlag (Central European Historical Perspectives series) (accepted for publishing).

 

Baze de date / Databases

2019

Sandra Hirsch, Angela Lumezeanu, Vlad Popovici, Digital Framework Model for the History of the Austrian Military Border in Transylvania, MySQL database. Open-access filtered search to be made available for general public in June 2020.

 

Evenimente științifice / Scientific events
A. Organizate / Organised

2020-2021

Sponsors and supporters of Military Welfare History Network Conference, University College Dublin (original dates 25-26 June 2020, rescheduled for June 2021 due to the international situation).

Direcții, metode și instrumente noi de cercetare a istoriei graniței militare austriece din Transilvania și Banat [New directions, methods and tools for researching the history of the Austrian Military Border in Transylvania and the Banat], roundtable proposal submitted for the National Congress of Romanian Historians, 12-19 September 2020, University of Bucharest.

2019

26-28 November 2019, Cluj-Napoca, „DigiHUBB Days 2019”, 2nd edition. Organizatori/Organizers: Corina Moldovan, Rada Varga, Vlad Popovici, including a special panel: „Historical population, genealogical and prosopographical databases in Central and South-Eastern Europe”, Conveners: Alice Velkova, Ioan Bolovan, Vlad Popovici.

2018

26-30 June 2018, Bucharest, „From Digital to Social. Current Digital History Developments in Romanian Studies”, section at 2018 Conference of Society for Romanian Studies: #Romania 100. Looking forward through the past, 7th ed. Organizatori/Conveners: Vlad Popovici, Oana Sorescu-Iudean; Moderator/Discussant: Oana Sorescu-Iudean.

29 August – 1 September 2018, Iași, Congresul Național al Istoricilor Români. Masa rotundă/Round table: „Ofițerii armatei austriece și austro-ungare” [The Officers of the Austrian and Austrian-Hungarian Army], Organizator/Convener: Vlad Popovici. Participanți/Participants: Ioan Bolovan, Adrian Onofreiu, Ioan Cârja, Vlad Popovici, Sandra-Cristina Hirsch, Horváth Csaba.

 

B. Participări cu comunicări / Papers presented

2020 – attended

Vlad Popovici, Prosopografia Astrei (1861-1920) – provocări metodologice și câștiguri epistemice [The Prosopography of Atsra (1861-1920) – methodological challenges and epistemical gains],  Conference: „Istoria și scrisul istoric azi: opțiuni metodologice, paradigme, agendă”, Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române, 3-5 February 2020.

2020 – rescheduled due to the recent international situation

Oana Sorescu-Iudean, Vlad Popovici, Elite și societate civilă la românii din Transilvania și Ungaria înainte de revoluția de la 1848 [Elites and civil society among the Romanians from Transylvania and Hungary before the 1848 revolution], Conference: „Elite sociale și administrative în Europa Centrală și de Sud-Est în secolele XVI-XIX”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (original date: 24-25 April 2020, rescheduled for Autumn 2020).

Angela Lumezeanu, Vlad Popovici, The Digital Framework for the History of the Austrian Military Border in Transylvania. Making a Case for a Possible Leap Forward, key-note lecture at „hGIS Workshop”,  (original date 4-5 June 2020, rescheduled for September 2020).

Sandra Hirsch, Military Medical Care in Habsburg Banat and in the Banat Military Border (Late 18th Century – Early 19th Century),  Conference: Military Welfare History Network Conference, University College Dublin (original date 25-26 June 2020, rescheduled for June 2021).

2019

Vlad Popovici, Oana Sorescu-Iudean, Sociabilități elective, asociaționism și implicare civică la românii din Transilvania și Ungaria până la Primul Război Mondial [Elective sociabilities, associational life and civic involvement among the Romanians from Transylvania before World War I], Prezentare în cadrul atelierului GRIPS, Colegiul Noua Europă / Talk given at GRIPS workshop, New Europe College, 17 January 2019.

Vlad Popovici, Societate civilă românească în Transilvania epocii moderne [Romanian civil society in Transilvania during modern times], Masa rotundă / Roundtable: Martie 1848 – martie 2019. Avatarurile conviețuirii româno-maghiare în Transilvania, Institutul de Istorie „George Bariț” al Academiei Române – Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, 19 March 2019.

Vlad Popovici, Publicarea surselor inedite, opțiuni tradiționale vs. opțiuni digitale [Publishing primary sources: traditional vs. digital options], Masa rotundă / Roundtable: „Vremea manuscriselor a apus? Opțiuni actuale de facilitare a accesului publicului la izvoare istorice privind spațiul năsăudean”, Bistrița, 5 April 2019.

Csaba Horváth, The recruitment methods used in the Habsburg army and in the Szekler (Székely) Military Border (18th century), “The Golden Age of Enlightened Troops and Small War/ Zlatno doba lakih postrojbi i mali rat”. 15 April 2019, Croatian Institute of History, Zagreb.

Nicoleta Hegedűs, Studenți români la Academia Ludovika: Carieră militară înainte și după 1919 [Romanian Students at the ‘Ludovika’ Military Academy: military career before and after 1919], “Conferința internațională: 1919 în Europa: între război și pace”,  Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai, 9-11 October 2019.

Vlad Popovici, Astra și militarii, înainte și imediat după Marea Unire [Astra and the military, before and immediately after the Great Union], Conferința internațională: 1919 în Europa: între război și pace”,  Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai, 9-11 October 2019.

Sandra Hirsch, Angela Lumezeanu, Digital Framework Model for the History of the Austrian Military Border in Transylvania, “DigiHUBB Days”, 2nd ed., 27-29 November 2019, Cluj-Napoca.

2018

Vlad Popovici, The Former Military Border and the Emergence of Civil Society in Transylvania (1851-1918), Workshop: Borders as a Phenomenon of Modern Central European History, 7-8 June 2018, Lviv, Ivan Franko University.

Vlad Popovici, Angela Lumezeanu, A prosopographical database for 19th century Transylvania and not only, Conference of Society for Romanian Studies: #Romania 100. Looking forward through the past, 7th ed., 26-30 June 2018, Bucharest.

Csaba Horváth, Pregătirea ofițerilor austro-ungari [The training of Austrian-Hungarian army officers], Masa rotundă/Roundtable: „Ofițerii armatei austriece și austro-ungare” [The Officers of the Austrian and Austrian-Hungarian Army], Congresul Național al Istoricilor Români, 29 August – 1 September 2018, Iași.

Mihaela Mehedinți-Beiean, Între datorie şi conştiinţă naţională. Ofiţerii români din armata austro-ungară în preajma Marii Uniri [Between duty and national conscience. Romanian officers in the Austrian-Hungarian army near the moment of the Great Union], Congresul Național al Istoricilor Români, 29 August – 1 September 2018, Iași.

Vlad Popovici, Angela Lumezeanu, Historical Data Grinder și utilizarea ei în reconstrucția istorică a societății civile românești din Transilvania epocii moderne [Historical Data Grinder and its utility in the historical reconstrcution of the Romanian civil society in Transylvania], Congresul Național al Istoricilor Români, 29 August – 1 September 2018, Iași.

Oana Sorescu-Iudean, Angela Lumezeanu, Un model digital pentru surprinderea succesiunii în Transilvania premodernă [A Digital Model for Probate in Early Modern Transylvania], Congresul Național al Istoricilor Români, 29 August – 1 September 2018, Iași.

Mihaela Mehedinți-Beiean, From a multi-ethnic empire to a national state: The contribution of Romanian officers in the Habsburg army to the creation of Greater Romania as presented by Transylvanian journalists, „The End of an Era: World War One and the Birth of a New World Order. 1948-1918-2018: A Nation Affirmed”, 18-20 October 2018, Cluj-Napoca and „100 Years since Modern Independence and Unification in Baltic Sea Region and East-Central Europe”, Ninth International Conference on Baltic and Nordic Studies in Romania, 15-16 November 2018, Târgoviște.

 

Inițiative educaționale / Teaching activities

2018

Vlad Popovici, 27 July 2018, Cluj-Napoca, Junior Summer University UBB Cluj-Napoca, 11th ed., 2018, Prelegere/Lecture: Asociaționism și societate civilă la românii din Transilvania până la Primul Război Mondial [Associative life and civil society among the Romanians from Transylvania before World War I]