Ofițerii români din armata habsburgică și implicarea lor în societatea civilă (de la sfârșitul secolului al XVIII-lea până în 1918) /

Romanian Officers in the Habsburg Army and their Involvement in Civil Society (late 18th century to 1918)

UEFISCDI PN-III-P1-1.1-ID-TE-2016-0432

 

Team members

Lect. Dr. Vlad Popovici – project coordinator

CS III / SR III Dr. Nicoleta Hegedűs

Asist. cercet. / RA Dr. Sandra Hirsch

Asist. cercet. / RA Dr. Mihaela Mehedinți-Beiean

Drd. / Ph.D. student Oana Sorescu-Iudean

Drd. / Ph.D. student Csaba Horváth

 

Project budget

  Categorie cheltuieli 2018 2019 2020 Total
1. Cheltuieli cu personalul (inclusiv taxele de angajator) 103.500,00 170.593,00 55.200,00 324.300,00
2. Cheltuieli cu logistica
din care:
0,00 8.234,00 6.000,00 22.000,00
2.1. Cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1. Echipamente 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2. Alte cheltuieli cu capitalul 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Cheltuieli privind stocurile 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3. Cheltuieli cu serviciile executate de terti 0,00 8.234,00 6.000,00 22.000,00
3. Cheltuieli de deplasare 10.000,00 24.773,00 13.000,00 45.000,00
4. Cheltuieli indirecte (regia) (max. 15%) 17.025,00 30.540,00 11.130,00 58.695,00
5 TOTAL 130.525,00 234.140,00 85.330,00 449.995,00