Ofițerii români din armata habsburgică și implicarea lor în societatea civilă (de la sfârșitul secolului al XVIII-lea până în 1918) /

Romanian Officers in the Habsburg Army and their Involvement in Civil Society (late 18th century to 1918)

UEFISCDI PN-III-P1-1.1-ID-TE-2016-0432

 

În condițiile în care o mare parte a ofițerilor români din armata habsburgică au făcut parte din regimentele de graniță, sau au avut origini în spațiul graniței militare și deoarece nu există, încă, o bibliografie a graniței militare austriece din Transilvania, am inițiat în cadrul proiectului nostru și redactarea unui astfel de instrument de lucru. Un prim volum, dedicat regimentului de graniță nr. 17 (2 românesc) de la Năsăud și moștenirii graniței militare până după al doilea război mondial va ieși de sub tipar în vara anului 2020.

Până la apariția sa, oferim pe această pagină, o sumară listă bibliografică reunind surse primare și lucrări de epocă, menită să sprijine demersurile de cercetare ale celor interesați de subiect.

Given that a large number of Romanian officers in the Habsburg army were part of the border guards regiments (especially before 1851 and 1872), or had origins in the military border area, and because a bibliography of the Austrian military border in Transylvania has not yet been compiled, we have initiated, within the framework of the project, the creation of such a research tool. A first volume, dedicated to the border regiment no. 17 (2nd Romanian) from Năsăud is scheduled to be published in Summer 2020.

Until its publishing, we provide on this page a very short bibliographic summary, listing primary sources and writings of the time, intended to support the research efforts of those interested in the topic.

 

Lucrări de epocă și surse edite / Primary sources and pre-WWI literature
 1. ***, ”Gränz-Regulativ” in Franz Hübler, Militär-Ökonomie System der kaiserlich königlichen österreichischen Armee, IX, Vienna, 1821, pp. 375–387. (aici)
 2. ***, Grundgesetze für die Carlstädter-Waradiner, Banat, Slavonische und Banatische Militär-Gränze, Wien, 1807.
 3. ***, Instrumentulu fundaționale pentru institutele de învațiementu și educațiune de in Districtulu Naseudului, Cluj, 1872.
 4. ***, Memoriu pentru dreptul la stipendii și ajutoare din Fondul de stipendii din districtul Năsăudului, Bistrița, 1897.
 5. ***, Memoriu despre dreptul la stipendii și ajutoare din Fondul de stipendii din districtul Năsăudului, s.l., 1908.
 6. ***, Regulamentul pentru consultări în adunările generale ale Comitetului fondurilor scolastice și de stipendii din districtul Năsăudului, s.l., 1889.
 7. ***, Regulamentul despre organizarea Comisiei administratoare a Fondurilor Central-scolastice și de stipendii din districtul Năsăudului, s.l., 1889.
 8. ***, Regulamentul despre organizarea oficiului de manipulațiune a Fondurilor școlare și de stipendii din districtul Năsăudului, s.l., 1889.
 9. ***, Regulamentul pentru împărțirea de stipendii și de ajutoare din Fondul central de stipendii din districtul Năsăudului, s.l., 1889.
 10. ***, Regulamentul fondurilor școlastice și de stipendii din districtul Năsăudului, Bistrița, 1897.
 11. ***, Statutul pentru administrarea fondurilor școlastice grănicerești din fostul II Regiment românesc de graniță din Ardeal, Cluj, 1880.
 12. ***, Statutele Fondurilor centrale școlastice și de stipendii din districtul Năsăudului, Sibiu, 1889.
 13. Alexi, Artemiu Publiu, ”Fondurile grănicerești de la Năsăud”, în Tribuna, 6, 1889, nr. 61-64, 112-118, 120-122.
 14. Amon von Treuenfest, Gustav: Geschichte des k. k. 11. Huszaren-Regiments Herzog Alexander v. Württemberg. 1762 bis 1850 Székler Grenz-Huszaren. Verlag des Reigments, Wien, 1878.
 15. Amon von Treuenfest, Gustav: Geschichte des k. u. k. Infanterie-Regimentes Nr. 46. Feldzeugmeister Géza Frh. Fejérváry de Komlós-Keresztes. 1762 bis 1850 erstes Siebenbürger Romanen-Grenz-Infanterie-Regiment Nr. 16. Verlag des Regiments,Wien, 1890.
 16. Barițiu, George, Istoria Regimentului alu II Românescu Grănițearu Transilvanu, Brașov, 1874.
 17. Barițiu, George, ”Materialu pentru istoria regimentului I granițiaru din Transilvania”, în Transilvania, XVI, 1885, nr. 5-6.
 18. Benigni von Mildenberg, Joseph Heinrich [??], Pragmatische Geschichte des siebenbürgischen militärgrenze. II Theil I Abtheilung 1812. Geschichte der Gränze von Jahr 1771 bis incl. 1811 (lucrare în manuscris la Biblioteca Mitropoliei Ortodoxe din Sibiu – Cf. The Austrian Military Border. Its Political and Cultural Impact, Iași, Glasul Bucovinei, 1994, p. 25, nota 19).
 19. Benigni von Mildenberg, Joseph Heinrich, Statistische Skizze der Siebenbürgischen Militär-Gränze, Hermannstadt, 1834. (aici)
 20. Bielz, Eduard Albert, Handbuch der Landeskunde Siebenbürgens. Eine physikalisch-statistischtopographische Beschreibung dieses Landes, Hermannstadt, 1857. (aici)
 21. Grimm, Joseph Andreas, Die politische Verwaltung im Großfürstenthum Siebenbürgen, I-II, Hermannstadt, 1856.
 22. Bernhard von Hietzinger, Carl, Statistik der Militärgränze des österreichischen Kaiserthums, I-III, Wien, 1817-1823.
 23. Kramer, Friedrich I., „Die Militarisierung des Rodnaer Tales”, in Bistritzer Gymnasialprogramm, 1880.
 24. Onișor, Victor, Legile grănițerilor năsăudeni despre administrarea pădurilor, regularea proprietății, contractul din 1872 și pacea judecătorească din 1890, Bistrița, 1905.
 25. Perrot, George, ”L`Autriche d`autre fois. Les confins militaires et leur législation”, în Revue des deux mondes, XXXIX, 1869, tome 84, p. 37-70.
 26. Pidoli, Carol Freiherrn von Einige Worte uber die russischen Militar-Kolonien im Vergleiche mit der k.k. österreichischen Militär-Grenze und mit allgemeinen betrachtungen Daruber, Wien, 1847.
 27. Pop, Macedonu, Activitatea vicarilor foranei eppesci gr. Cat. Din districtulu Naseudului, de la înființarea vicariatului până la vicariulu Anchedimu Popu inchisive, Budapesta, 1875.
 28. Schwicker, Johann Heinrich, Geschichte der österreichischen Militärgrenze, 1. Teil, Vienna, 1883. (aici)
 29. Szádeczky Lajos: A székely határőrség szervezése 1762‒64-ben. Okirattárral (1761‒1790). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 1908. [aici]
 30. Teleki, Domokos, Az székely határörség története, Budapest, 1877. (aici)
 31. Treuenfest, Gustav Ritter Amon von, Geschichte des K.K. Infanterie-Regiments nr. 50, Friedrich Wilhelm Ludwig, Grossherzog von Baden, 1762 bis. 1850 zveites siebenbürger Romanen-Grenz-Infanterie-Regiment nr. 17, Wienn, 1882.
 32. Tritschler, Karl, „Einige Blicke in die inneren Verhältnisse der k.k. Militärgrenze in Siebenbürgen”, in Österreichische militärische Zeitschrift 1848, vol. 3. (colecția aici; nr. 3 încă nedigitizat)
 33. Wellenreiter, Julius: Geschichte des k. und k. Infanterieregiments Karl I., König von Rumänien Nr. 6. 1851–1907. Verlag des Regiments, Budapest, 1908.
 34. Wrede, Alphonse von: Geschichte der k. und k. Wehrmacht. I. Band. L. W. Seidel & Sohn, Wien, 1898.
 35. Wrede, Alphonse von: Geschichte der k. und k. Wehrmacht. III. Band. L. W. Seidel & Sohn, Wien, 1901.
 36. Wrede, Alphonse von: Geschichte der k. und k. Wehrmacht. V. Band. L. W. Seidel & Sohn, Wien, 1903.

 

Călători străini despre granița militară transilvăneană – relatări de epocă / Foreign travelers on the military border from Transylvania – travel accounts
 1. ***, Voyage de M. le Marèchal, Duc de Raguse en Hongrie, en Transylvanie, dans la Russie meridionale en Crimée et sur le bords de la Mer d`Azoff a Constantinople et sur quelques parties de l`Assie Mineure; en Syrie, en Palestine et en Egypte, Tome I-IV, Bruxelles, 1837.
 2. ***, Alpes et Danube, ou voyage en Suisse, Styrie, Hongrie et Transylvanie par le baron d`Haussez, Paris, Dupont, 1837.
 3. Demidov, Anatolii, Voyage dans la Rusie méridionale et la Crimée par la Hongrie, la Valachie et la Moldavie. Executée en 1837 par M. Anatole de Démidoff. Edition ilsutré de soixante-quatre dessins par Raffet. Dedie à S.M. Nicolas Ier Empereur de toutes les Russies, Paris, Ernest Bourdin, 1840-1842 (și ediții ulterioare).
 4. Desprez, Henri, ”De la colonization militarire en Autriche et en Russie”, în Revue des deux mondes, XVII, tome 19, 1847, p. 722-735.
 5. Gerando, Auguste De, La Transylvanie et ses habitants, vol. II, Paris, 1850.
 6. Morot, Jean Baptiste, Journal de voyage de Paris à Jerusalem, 1839 et 1840, Paris, J. Claye, 1869.
 7. Thouvenel, Edouard, La Hongrie et la Valachie (Souvenirs de voyage et nitices historique), Paris, Arthus Bertrand, 1840, cap. VI.
Călători străini despre granița militară transilvăneană – mențiuni istoriografice / Foreign travelers on the military border from Transylvania historiographical notes
 1. Adriaenssen, Christine, Auguste de Gerando. Ein französicher Zeuge der ungarischen Reform (1819-1849), Frankfurt am main, Bern, Ney York, Paris, 1991.
 2. Armeanca, Ernest, ”Peregrinările baronului d`Hausez prin Banat și Transilvania în 1831”, în Gând românesc, III, 1935, 235-242.
 3. Bugariu, V., ”Călătoria lui Demidoff prin Banat”, în Analele Banatului, III, 1930, nr. 4.
 4. Florea, Petre, ”Ducele de Ragusa, călător prin Banat și Transilvania în 1834”, în Memoriile Secției de Științe Istorice, 1980, p. 123-162.
 5. Iorga, Nicolae, ”Încă un călător în țările noastre pe vremea regulamentului organic”, în Revista Istorică, XXVIII, 1942, nr. 1-12, p. 18 sqq.
 6. Iorga, Nicolae, Istoria românilor prin călători, vol. III, p. 256-257 [d-na A. De Carlovitz].
 7. Kogălniceanu, Mihail, ”D.A. Demidoff. În Banat, Valahia și Moldavia”, în Dacia Literară, 1840, p. 140-196; 1859, p. 100-139.
 8. Macovei, Zaharia, ”Un călător de acum o sută de ani” [J.B. Morot], în Revista Istorică, 25, 1939, nr. 79, p. 224-229.