Granițele reprezintă unul dintre cele mai complexe produse ale civilizației umane, atât la nivel conceptual, cât și prin efectele concrete pe care le generează.

Conceptul de graniță este unul eminamente defensiv, făcând apel la limita mutual acceptată a două sau mai multe spații care reprezintă, fiecare în parte, o proprietate recunoscută de către toți actorii implicați. Din această perspectivă granițele despart (prin raportare la exterior), dar în același timp și delimitează (prin raportarea la interior). Granițele nu pot exista în afara unui sistem de acorduri, formale sau informale, ceea ce face din ele, la nivel conceptual, niște produse juridice (indiferent de nivelul evolutiv sau complexitatea cadrului juridic ce le-a dat naștere).

Proiecția naturală a acestui concept juridic ia o varietate de forme, cea mai des întâlnită dintre ele fiind asocierea cu elemente de geografie fizică și umană, ceea ce nu exclude existența granițelor rezultate din decizii pur politice, care ignoră elementele naturale sau de populație.

Deși raportate la timpul general istoric granițele cunosc un proces de perpetuă modificare și reașezare sub imperiul evoluțiilor politice, ele au tendința de a își perpetua caracterul, chiar și atunci când structurile politice care le-au generat au dispărut sau s-au metamorfozat. În fapt, chiar și cea mai scurtă perioadă de existență a unei granițe poate genera efecte în durată medie și lungă, efecte ce transgresează cronologic existența formei politico-administrative care a creat sau preluat frontiera.

Este absolut firesc, date fiind aceste premise, ca granițele și zonele de frontieră să prezinte un interes ridicat pentru cercetătorii din diferite spații disciplinare, iar studierea lor să conducă, inevitabil, spre multidisciplinaritate.

Acest site este dedicat și deschis tuturor cercetătorilor, indiferent de domeniul de activitate, interesați de studierea granițelor și a zonelor de frontieră din spațiul românesc. Este gestionat de membrii Comisiei Naționale de Istoria Graniței, dar intenția noastră este de a coagula toate energiile științifice dedicate acestui domeniu, indiferent de aria disciplinară sau de segmentul cronologic abordat.